Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Yritys: Suuhygienistipalvelu Säihkyvä Oy, Y-tunnus 3290227-9. 

Osoite: Humppilantie 2, 31600 Jokioinen.  

Puhelinnumero: 0503264494 

Sähköposti: info@saihkyva.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Katariina Ahlgren

Osoite: Humppilantie 2, 31600 Jokioinen

Puhelinnumero: 0503264494

Sähköposti: info@saihkyva.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

 Kerättäviä henkilötietoja käytetään: Asiakkaan tunnistautumiseen -ja asiakassuhteen ylläpitoon.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste 

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella.

Rekisterin tietosisältö 

Asiakkaan nimi, osoite, henkilötunnus, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Tietojen säilytysaika 

Potilaan kuolemasta 10 vuotta.

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaalta itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ollenkaan kolmansille osapuolille 

Rekisterin suojaus 

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä. 

Automaattinen päätöksenteko 

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä